fbpx

Bądź Digital

Wyrusz z nami w digitalową podróż w stronę efektywnego marketingu!

usługi

W tym możemy Ci pomóc

usługi

W tym możemy
Ci pomóc

Performance Marketing

Wykorzystujemy w pełni wyznaczony budżet reklamowy w celu uzyskania najwyższego ROI.

Projektowanie stron i sklepów internetowych oraz landing pages

Dbamy o przejrzystość oraz funkcjonalność stron www, sklepów internetowych oraz landing page

Influencer Marketing

Pomagamy w nawiązaniu atrakcyjnych współprac influencerskich

Prowadzenie social media

Oferujemy pełną obsługę wszystkich kanałów social media w celu stworzenia spójnej komunikacji

Projektowanie graficzne

Wykonujemy wysokojakościowe projekty graficzne

Pozycjonowanie (SEO)

Dbamy o poprawne ustawienie ruchu organicznego, aby zwiększyć widoczność marki

Umów się na bezpłatną konsultację!

I otrzymaj analizę marketingową i konkretny plan działania

klienci

Zaufali nam

klienci

Zaufali
nam

klienci

Zaufali
nam

Prowadzenie kampanii reklamowych w systemie Facebook Ads, oraz Allegro Ads, sprawowanie opieki nad contentem na fanpage’u,


Krzysztof Żuławiński
Właściciel

DigPigi cechuje fachowość, profesjonalizm oraz zaangażowanie osobiste. Projekty realizowane są sprawnie i bez zastrzeżeń, według zaleconych wytycznych klienta.

klienci

Zaufali
nam

Prowadzenie social mediów, administracja WWW oraz robienie reklam w systemie Facebook Ads, oraz Google Ads. Dzięki naszym reklamom co miesiąc zapisuje się minimum 50 kursantów.


Robert Grela
Właściciel

Realizacja wyznaczonych projektów przebiegła bez zarzutów, zgodnie z narzuconymi oczekiwaniami. Dużą zaletą agencji DigiPigi jest profesjonalny zespół oraz bardzo dobra komunikacja, a w razie jakichkolwiek problemów, czy też wątpliwości służą dobrą radą-również po zakończeniu zlecenia.

klienci

Zaufali
nam

Prowadzenie social mediów, administracja WWW oraz robienie reklam w systemie Facebook Ads, oraz Google Ads. Dzięki naszym reklamom co miesiąc zapisuje się minimum 50 kursantów.


Robert Grela
Właściciel

Realizacja wyznaczonych projektów przebiegła bez zarzutów, zgodnie z narzuconymi oczekiwaniami. Dużą zaletą agencji DigiPigi jest profesjonalny zespół oraz bardzo dobra komunikacja, a w razie jakichkolwiek problemów, czy też wątpliwości służą dobrą radą-również po zakończeniu zlecenia.

o nas

o nas

Poznaj nas lepiej

Poznaj
nas lepiej

kontakt

skontaktuj się z nami!


  Administratorem Twoich danych osobowych jest DigiPigi Daniel Ślósarz z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania w ramach formularza kontaktowego, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej zakładce RODO.   + załącz brief

   brief – daj się poznać lepiej!


   Administratorem Twoich danych osobowych jest DigiPigi Daniel Ślósarz z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania w ramach formularza kontaktowego, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej zakładce RODO.   .

   Obowiązek informacyjny RODO

   Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji
   zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu
   przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w
   formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące
   sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we
   wskazanej polityce.
   Kto jest administratorem danych?
   Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "DigiPigi Daniel
   Ślósarz", prowadząca działalność pod adresem: ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków, o
   nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6783192845, świadcząca usługi drogą
   elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
   Jak można skontaktować się z
   administratorem danych?
   Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów
   ● Adres pocztowy - DigiPigi Daniel Ślósarz, ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków
   ● Adres poczty elektronicznej - daniel@digipigi.pl
   ● Połączenie telefoniczne - +48 577 212 652
   ● Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: https://www.digipigi.pl/
   Czy Administrator powołał Inspektora
   Danych Osobowych?
   Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
   W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy
   kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
   Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są
   ich źródła?
   Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:
   ● od osób, których dane dotyczą
   ● w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną
   świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych
   Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas
   danych osobowych?
   W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby,
   których dotyczą
   (Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)
   Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.
   Jakie są cele przetwarzania przez nas
   danych?
   Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z
   następujących celów:
   ● Realizacji usług elektronicznych:
   ● Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem
   oraz ochrony danych
   ● Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   Jakie są podstawy prawne przetwarzania
   danych?
   Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
   ● Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   ○ art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
   w jednym lub większej liczbie określonych celów
   ○ art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
   dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
   zawarciem umowy
   ○ art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
   realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
   ● Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
   1000)
   ● Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.
   1800)
   ● Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
   1994 Nr 24 poz. 83)
   Jaki jest prawnie uzasadniony interes
   realizowany przez Administratora?
   ● W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –
   podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f)
   RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
   ● W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
   ● W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
   ● W celu realizacji marketingu bezpośredniego
   Przez jaki okres przetwarzamy dane
   osobowe?
   Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres
   świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one
   usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia
   usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter,
   itp.)
   W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu
   realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji
   Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez
   Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia
   naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.
   Kto jest odbiorcą danych w tym danych
   osobowych?
   Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.
   Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym
   usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.
   Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:
   ● Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla
   Administratora
   ● Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za
   utrzymanie infrastruktury IT
   Czy Państwa dane osobowe będą
   przekazywane poza Unię Europejską?
   Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały
   opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie
   komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby
   odwiedzającej serwis.
   Czy dane osobowe będą podstawą
   zautomatyzowanego podejmowania
   decyzji?
   Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
   decyzji (profilowania).
   Jakie mają Państwo prawa związane z
   przetwarzaniem danych osobowych?
   ● Prawo dostępu do danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych
   osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
   ● Prawo do sprostowania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego
   sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia
   niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do
   Administratora
   ● Prawo do usunięcia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego
   usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
   W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji
   danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
   W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego
   usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w
   każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
   ● Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość
   danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
   ● Prawo do przenoszenia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych
   osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie
   używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na
   żądanie złożone do Administratora
   ● Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
   danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na
   żądanie złożone do Administratora
   ● Prawo wniesienia skargi
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   zajmującego się ochroną danych osobowych.

   na serwer i do bazy
   danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę
   oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
   ○ podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy
   danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać
   dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
   ○ podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie,
   zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim
   działa Serwis.
   ● W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia
   incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej
   kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia
   problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców
   Serwisu.
   IV. Warunki komunikacji i świadczenia
   pozostałych usług w Serwisie
   ● Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
   ○ Adresu e-mail
   ○ Telefonu kontaktowego
   ● W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców
   będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część
   Regulaminu.
   V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach
   W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu
   Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym
   prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o
   Użytkownikach.
   W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre
   anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
   Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do
   Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„,
   stanowiących integralną część Regulaminu.
   ● Dane zbierane automatycznie:
   Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie
   niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
   ○ Adres IP
   ○ Typ przeglądarki
   ○ Rozdzielczość ekranu
   ○ Przybliżona lokalizacja
   ○ Otwierane podstrony serwisu
   ○ Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
   ○ Rodzaj systemu operacyjnego
   ○ Adres poprzedniej podstrony
   ○ Adres strony odsyłającej
   ○ Język przeglądarki
   ○ Predkość łącza internetowego
   ○ Dostawca usług internetowych
   ○ Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   ■ Płeć
   ■ Wiek
   ■ Zainteresowania
   ○ Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   ■ Dane związane z remarketingiem
   ● Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
   VI. Prawa autorskie
   ● Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
   ● Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi
   należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek
   sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji,
   lub opartych na licencji darmowej.
   ● Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się
   wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz
   przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google,
   Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek
   artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych,
   wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody
   przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego
   właściciela.
   ● Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają
   proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i
   oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z
   zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części
   artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale
   udostępnionym w Serwisie.
   VII. Zmiany Regulaminu
   ● Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie
   zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
   ● Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
   ● Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po
   zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
   VIII. Postanowienia końcowe
   ● Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób
   ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia
   spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób
   trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
   ● Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji
   umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez
   konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług
   Serwisu.
   ● Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego
   wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
   konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
   ● Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez
   wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
   ● Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości
   wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i
   możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
   ● Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie
   pod aktualnym Regulaminem.
   ● We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować
   się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
   ○ Wysyłając wiadomość na adres e-mail: daniel@digipigi.pl
   ○ Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 577 212 652
   ● Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach
   związanych z prowadzonym Serwisem.

   regulamin serwisu

   Regulamin serwisu
   I. Pojęcia ogólne
   ● Regulamin – niniejszy regulamin
   ● Serwis – serwis internetowych "DigiPigi", działających pod adresem
   https://www.digipigi.pl/
   ● Usługodawca – firma "DigiPigi Daniel Ślósarz" z adresem siedziby: ul. Olszańska
   7, 31-513 Kraków, NIP: 6783192845,
   ● Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i
   korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
   ● Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za
   pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
   II. Postanowienia ogólne
   ● Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa
   zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z
   użytkowaniem Serwisu.
   ● Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w
   postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci
   wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i
   formularzy elektronicznych
   ● Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek
   lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji
   i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi
   odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
   ● Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania
   materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich
   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   ● Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów
   umieszczonych w Serwisie.
   ● Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód
   poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z
   korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w
   szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w
   Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
   III. Warunki używania Serwisu
   ● Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
   ● Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi
   dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości
   jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
   ● Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych
   osobowych do celów marketingowych.
   ● Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
   ○ urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron
   internetowych,
   ○ połączenie z internetem,
   ○ dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe
   zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje
   strony www udostępniane w języku HTML5,
   ○ włączoną obsługę skryptów JavaScript,
   ○ włączoną obsługę plików Cookie
   ● W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych
   Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z
   Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
   ● Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu
   oprorgamowania:
   ○ bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
   ○ bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera
   Serwisu,
   ○ bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i
   konfiguracji serwera,
   ○ podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy
   danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę
   oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
   ○ podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy
   danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać
   dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
   ○ podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie,
   zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim
   działa Serwis.
   ● W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia
   incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej
   kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia
   problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców
   Serwisu.
   IV. Warunki komunikacji i świadczenia
   pozostałych usług w Serwisie
   ● Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
   ○ Adresu e-mail
   ○ Telefonu kontaktowego
   ● W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców
   będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część
   Regulaminu.
   V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach
   W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu
   Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym
   prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o
   Użytkownikach.
   W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre
   anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
   Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do
   Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„,
   stanowiących integralną część Regulaminu.
   ● Dane zbierane automatycznie:
   Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie
   niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
   ○ Adres IP
   ○ Typ przeglądarki
   ○ Rozdzielczość ekranu
   ○ Przybliżona lokalizacja
   ○ Otwierane podstrony serwisu
   ○ Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
   ○ Rodzaj systemu operacyjnego
   ○ Adres poprzedniej podstrony
   ○ Adres strony odsyłającej
   ○ Język przeglądarki
   ○ Predkość łącza internetowego
   ○ Dostawca usług internetowych
   ○ Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   ■ Płeć
   ■ Wiek
   ■ Zainteresowania
   ○ Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   ■ Dane związane z remarketingiem
   ● Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
   VI. Prawa autorskie
   ● Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
   ● Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi
   należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek
   sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji,
   lub opartych na licencji darmowej.
   ● Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się
   wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz
   przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google,
   Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek
   artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych,
   wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody
   przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego
   właściciela.
   ● Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają
   proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i
   oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z
   zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części
   artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale
   udostępnionym w Serwisie.
   VII. Zmiany Regulaminu
   ● Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie
   zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
   ● Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
   ● Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po
   zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
   VIII. Postanowienia końcowe
   ● Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób
   ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia
   spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób
   trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
   ● Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji
   umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez
   konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług
   Serwisu.
   ● Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego
   wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
   konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
   ● Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez
   wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
   ● Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości
   wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i
   możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
   ● Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie
   pod aktualnym Regulaminem.
   ● We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować
   się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
   ○ Wysyłając wiadomość na adres e-mail: daniel@digipigi.pl
   ○ Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 577 212 652
   ● Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach
   związanych z prowadzonym Serwisem.

   polityka prywatności

   Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do
   danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów
   świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i
   przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich
   osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
   Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa
   zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.
   §1 Definicje
   ● Serwis - serwis internetowy "DigiPigi" działający pod adresem
   https://www.digipigi.pl/
   ● Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub
   usługobiorców współpracujących z Administratorem
   ● Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz
   Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma "DigiPigi Daniel Ślósarz",
   prowadząca działalność pod adresem: Ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków, o
   nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6783192845, świadcząca
   usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
   ● Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą
   elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
   ● Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za
   pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
   ● Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików
   zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
   ● RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
   danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
   danych)
   ● Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
   zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
   zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
   pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak
   imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
   internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
   fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
   tożsamość osoby fizycznej
   ● Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
   osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
   niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
   porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
   przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
   rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
   łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
   ● Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych
   osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
   ● Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
   danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
   niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub
   prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
   ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
   zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
   ● Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,
   świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w
   formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
   przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
   ● Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa
   prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
   zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
   danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
   przetwarzanych
   ● Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by
   nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez
   użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są
   przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi
   uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do
   zidentyfikowania osobie fizycznej
   ● Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na
   danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację,
   lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.
   §2 Inspektor Ochrony Danych
   Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
   W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy
   kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
   §3 Rodzaje Plików Cookies
   ● Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
   Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
   ● Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
   Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty
   Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach
   Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi
   udostępnione i zainstalowane w Serwisie
   ● Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
   przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki
   są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
   ● Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
   przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane
   automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia
   Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji
   Urządzenia.
   §4 Bezpieczeństwo składowania danych
   ● Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy
   składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi
   na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane
   mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych
   danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które
   odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych.
   Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych
   robaków jest także praktycznie niemożliwe.
   ● Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są
   bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub
   informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub
   bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
   ● Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w
   celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa
   Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o
   globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad
   zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za
   bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją
   wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów
   zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala
   na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki
   Prywatności.
   ● Kontrola plików Cookie
   ○ Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić
   ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych
   zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
   ○ Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych
   przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć
   cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
   ■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
   ■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
   ■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
   ■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
   ■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
   ■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11
   ○ Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej
   pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za
   pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
   ● Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe
   środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w
   plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa
   tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator
   nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod
   sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej
   działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania
   szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
   Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować
   się do zasad korzystania z sieci internet.
   ● Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje
   wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez
   Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany
   zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia
   także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych
   przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i
   organizacyjnych.
   §5 Cele do których wykorzystywane są pliki
   Cookie
   ● Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
   ● Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
   ● Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze
   itp.)
   §6 Cele przetwarzania danych osobowych
   Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z
   następujących celów:
   ● Realizacji usług elektronicznych:
   ● Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem
   oraz ochrony danych
   ● Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w
   jednym z następujących celów:
   ● Prowadzenie statystyk
   ● Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   §7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych
   Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe
   partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika.
   Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych
   plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej
   znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących
   umieszczać pliki cookies:
   ● Prowadzenie statystyk:
   ○ Google Analytics
   ○ Ahrefs
   ○ HubSpot
   Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te
   mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel
   przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.
   §8 Rodzaje gromadzonych danych
   Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i
   anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w
   trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
   Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
   ● Adres IP
   ● Typ przeglądarki
   ● Rozdzielczość ekranu
   ● Przybliżona lokalizacja
   ● Otwierane podstrony serwisu
   ● Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
   ● Rodzaj systemu operacyjnego
   ● Adres poprzedniej podstrony
   ● Adres strony odsyłającej
   ● Język przeglądarki
   ● Prędkość łącza internetowego
   ● Dostawca usług internetowych
   ● Dane demograficzne (wiek, płeć)
   Dane gromadzone podczas rejestracji:
   ● Imię / nazwisko / pseudonim
   ● Adres e-mail
   ● Adresy do profili społecznościowych
   ● Numer telefonu
   ● Adres IP (zbierane automatycznie)
   Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
   ● Adres e-mail
   Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach
   cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do
   dostawcy usług statystycznych.
   §9 Dostęp do danych osobowych przez
   podmioty trzecie
   Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników
   jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane
   ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
   Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych)
   mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług
   niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:
   ● Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla
   Administratora
   Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub
   Serwerów Dedykowanych
   Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy
   hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - OVH sp. z o.o.. Wszelkie dane
   gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w
   infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w obrębie gramic Unii Europejskiej. Istnieje
   możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel
   usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy
   Administratorem a Usługodawcą.
   §10 Sposób przetwarzania danych
   osobowych
   Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
   ● Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały
   opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np.
   wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla
   każdej osoby odwiedzającej serwis.
   ● Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
   decyzji (profilowania).
   ● Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
   Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
   ● Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię
   Europejską.
   ● Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do
   zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
   ● Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom
   trzecim.
   §11 Podstawy prawne przetwarzania
   danych osobowych
   Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
   ● Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   ○ art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
   w jednym lub większej liczbie określonych celów
   ○ art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
   dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
   zawarciem umowy
   ○ art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
   realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
   ● Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
   1000)
   ● Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.
   1800)
   ● Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
   1994 Nr 24 poz. 83)
   §12 Okres przetwarzania danych
   osobowych
   Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
   Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres
   świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub
   anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np.
   usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)
   Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów
   dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji
   Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez
   Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia
   naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika
   Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
   Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane
   przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony
   §13 Prawa Użytkowników związane z
   przetwarzaniem danych osobowych
   Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
   ● Prawo dostępu do danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych
   osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
   ● Prawo do sprostowania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego
   sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia
   niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do
   Administratora
   ● Prawo do usunięcia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego
   usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
   W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji
   danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie
   prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie
   uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się
   naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej
   korespondencji).
   W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego
   usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w
   każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
   ● Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość
   danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
   ● Prawo do przenoszenia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych
   osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie
   używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na
   żądanie złożone do Administratora
   ● Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
   danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na
   żądanie złożone do Administratora
   ● Prawo wniesienia skargi
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   zajmującego się ochroną danych osobowych.
   §14 Kontakt do Administratora
   Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów
   ● Adres pocztowy - DigiPigi Daniel Ślósarz, Ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków
   ● Adres poczty elektronicznej - daniel@digipigi.pl
   ● Połączenie telefoniczne - +48 577 212 652
   ● Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: https://www.digipigi.pl/
   §15 Wymagania Serwisu
   ● Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może
   spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
   ● Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające
   funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób
   możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
   §16 Linki zewnętrzne
   W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą
   znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie
   współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne
   dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych.
   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.
   §17 Zmiany w Polityce Prywatności
   ● Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki
   Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie
   stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików
   Cookie.
   ● Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki
   Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje
   Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi
   newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany
   zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację
   wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik
   nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje
   konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
   ● Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie
   Serwisu.
   ● Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.